Sep 29, 2017 17:28 Europe/Sarajevo

Hiljade kilometara daleko od granica Irana, uzduž istočnih obala Afrike, živi narod koji, unatoč tamnoj boji kože, tvrdi da potječe od migranata koji su iz Širaza došli u tu zemlju, i koji su pod vodstvom osobe po imenu Ali bin Hasan, prije oko hiljadu godina, u vrijeme Ale Buje, doselili na te obale, te uspostavili veliku gradsku širasku vladu. Širenje islama i šiitskog mezheba, perzijskog jezika, iranske ceremonije poput noruza, iranska arhitektura, zakonodavstvo, društvene veze i hiljade dru

tagovi