"Voda i boje" naziv je zbirke emisija u kojima profesor Samandarian, dok pravi akvarel, istovremeno podučava toj tehnici. 

Samandarian uvijek na svojim slikama prikazuje život i nadu, i uvjeren je da umjetnost bez pjesničkog osjećaja zaljubljenosti ne može posjedovati ljepotu niti prenositi ljudske emocije. 

Samandarianove slike su, poput njegova otiska prsta, specifične, i na njima glavnu riječ vode svjetlo i sjena.  Njegova su djela hrabra, lagana i duboka.

Jun 10, 2019 22:16 Europe/Sarajevo