Cilj ovog programa je iznošenje moralnih i društvenih vrijednosti islama u okviru razgovora s iranskim i bh. stručnjacima.  

Nova generacija mladih bosanskih muslimana, u BIH  ili u evropskim zemljama, suočena je sa širenjem zapadne kulture. Ovaj program nastoji da objasni programe islama za svakodnevni život muslimana i njihove odnose s pripadnicima drugih vjera.

 

Jul 26, 2015 12:28 Europe/Sarajevo