Ova televizijska serija prikazuje život nekoliko medicinskih sestara koje rade u jednoj hitnoj službi; no, ne prikazuje samo njihov profesionalni život, već i njihov prvatni život, te njihove odnose s ostalim medicinskim osobljem.

Jan 17, 2022 20:55 Europe/Sarajevo