Tradicionalna medicina našla se u kategoriji alternativne medicine. Tradicionalna medicina zbir je znanja, vještina i djelovanja temeljenih na teorijama, lokalnim vjerovanjima i iskustvima različiith kultura. Prakticira se u mnogim dijelovima svijeta. Ono što se danas u Iranu prepoznaje kao tradicionalna medicina učenja su čiji korijen seže  u 3. stoljeće po hidžri.

Sep 11, 2017 09:29 Europe/Sarajevo