Program je predviđen u formi magazina, te je fokusiran na tri glavna područja, svjetsku ekonomiju, eknomiju Irana, te ekonomiju regiona Balkana, i u svakom programu se iznosi analiza iz evropske, odnosno američke ekonomije, kao i analiza ekonomskih dešavanja u Iranu.

 

Dec 06, 2015 08:16 Europe/Sarajevo