Carstvo zapadnih medija radi na stvaranju i širenju virtuelnog svijeta, i korištenjem glamura društvenih mreža, zaokuplja mentalno i duhovno ljude, posebno omladinu, u različitim dijelovima svijeta. “Dijalog in” nastoji da, ulaskom u protivnički prostor, odigra svoju ulogu. Cilj ovog programa je stalno prisustvo među mladima i korisnicima interneta u BIH. Naziv programa je kombinacija riječi “dijalog” i “log in”, jer u virtuelnom svijetu, kako bi se vodio dijalog, prvo se treba logirati.

 

Nov 13, 2016 08:27 Europe/Sarajevo