Oct 10, 2015 21:43 Europe/Sarajevo

U dokumentarnom programu "Moj put u islam" , u svakom dijelu osoba koja je nedavno primila islam, iz zemalja kao što su Engleska, Irska, Škotska, Kanada, te afričke zemlje, opisuje način svog usmjeravanja ka islamu. Osobe koje su postali muslimani govore o upoznavanju s islamom kao vjerom koja stvara čovjeka, načinu nalaženja odgovora za svoja pitanja o toj vjeri, reakciji porodice na njihovu težnju ka islamu, te pozitivnom utjecaju islama na život i njihov pogled na svijet.tagovi