Jul 13, 2015 07:34 Europe/Sarajevo
  • IRIB - Bosanski radio program svoj program emituje u skladu sa dvije jednosatne (jutarnje i večernje) emisije.
    IRIB - Bosanski radio program svoj program emituje u skladu sa dvije jednosatne (jutarnje i večernje) emisije.

U užarenom mjesecu ordibeheštu 1373. godine po iranskom solarnom kalendaru po hidžri, (1994. godine) realizovala se ideja da uporedo sa narastajućim balkanskim košmarom djelokrug rada ''Borun Merzija'' - Međunarodnog servisa - bude proširen u skladu sa interesom za sudbinu napaćenog naroda, posebno muslimanskog stanovništva Balkana. U cilju učvršćivanja uzajamne solidarnosti, razumijevanja i jedinstva, krenulo se sa produkcijom i emitovanjem radijskog programa na bosanskom jeziku.

Bosanski radio
Prvi signal ovog radija pušten je u eter 20. ordibehešta 1373. godine, odnosno 9. maja 1994. godine. Krenulo se sa polusatnom emisijom, koja je u 9. iranskom mjesecu azeru 1374. proširena na jednosatni program. 14. ordibehešta 1376. (03.05.1997) emitovanje je udvostručeno tako da su napravljene dvije dnevne jednosatne emisije, a večernje izdanje programa se reemituje.
Termin našeg jutarnjeg programa je od 8:50 - 09:50 sati po lokalnom , odnosno od 06:20 - 07:20 po srednjeevropskom vremenu.
Večernje izdanje iz Teherana šaljemo vam od 20:50 - 21:50 sata, odnosno od 18:20 - 19:20 po srednjeevropskom vremenu.

Način prijema
Sve potrebne informacije o načinima prijema "IRIB - Bosanski radio program" možte dobiti ovdje: Frekvencije

Saradnici
Trenutno raspolažemo sa više stalnih vanjskih saradnika u BiH, i jednim u SCG (Sandžak). Oni nam redovno šalju priloge i u stalnom su kontaktu sa sjedištem IRIB-a u Tehranu i Sarajevu.
Takođe planiramo angažovati dodatni broj saradnika iz svih većih centara BiH i susjednih država.
Održavamo kontakte i proširujemo saradnju sa istaknutim ličnostima, različitim vladinim i nevladinim institucijama i organizacijama, i našim redovnim slušateljima.
U sadržaje naših emisija ukalkulisani su razgovori i intervjui vezani za najaktuelnija i najzanimljivija državna , regionalna i međunarodna pitanja.
Bosanski radio iz Teherana je otvoren za sve vaše prijedloge, kritike i zahtjeve, a svoje pismene poruke možete nam slati na adrese:
P.O. BOX 19325 - 6767 Teheran, Islamic Republic of Iran (IR)
sa naznakom "Bosninan service"
ili na e-mail adresu: [email protected]

tagovi