Aug 15, 2019 15:23 Europe/Sarajevo
  • Zašto su američke sankcije ekonomski terorizam nad iranskim narodom?

SAHARTV - U uvjetima kada zvanični Washington tvrdi da ne vrši nikakav pritisak na farmaceutsku industriju i druge svakodnevne civilne potrebe građana Islamske Republike Iran ova analiza će pokazati kako se američki pritisak na bankarski i finansijski sektor povezan s Iranom, negativno i smrtonosno odražava na obično iransko stanovništvo.

Šef Akcione grupe protiv Irana pri Ministarstvu finansija SAD-a Brajan Huk je u jednoj video-poruci tvrdio da je mit da zbog amerilčkih sankcija Iran nije u stanju da obezbijedi prijeko potrebne lijekove.

Jedan od iranskih liječnika, nastanjen u Teheranu, doktor Abbas Kibrijai-zade, predstavio je samo neke od napora u pokušajima liječenja iranskih pacijenata i posljedica američkih sankcija po ovu skupinu ljudi. On je rekao da su pomno analizirali američke sankcije na iranski medicinski i rehabilitacioni sektor te da su rezultati pokazali da su ove američke tvrdnje isprazna i notorna laž jer je uticaj njihovih sankcija destruktivan i velik.

"Današnji svijet je univerzalno uvezan u bankarski sektor i jasne trgovinske mreže a sve ovo se nalazi pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država. Svima je sada očigledno da američke vlasti, koristeći se ekonomskim sankcijama kao oruđem, mogu da negativno i destruktivno utiču na ekonomske ali i političke, diplomatske, pa čak i društvene odnose u ciljanim zemljama", rekao je doktor Kibrijai-zade i naglasio da sankcioniranje finansijskog i bankarskog sektora direktno utječe na medicinski sektor u Iranu, što je izuzetno opasno jer onemogućava iranskim građanima da dođu u posjed lijekovima za rijetka oboljenja.

U izvještaju se pokazuju metodi i načini kako je Trumpova administracija otežala saradnju evropskih zemalja s Iranom u farmaceutskom sektoru tako da je Švajcarska zabilježila pad od 30 procenata u izvozu lijekova u Iran, što je zabilježeno i u Francuskoj.

Iako su evropske zemlje tražile jasne instrukcije od vlasti u Washingtonu o načinu poslovanja s Iranom u ovom sektoru još uvijek nisu dobile nikakav odgovor.

Svakako da je Islamska Republika Iran u ovom teškom periodu posegnula borbi i suprotstavljanju takvim metodama američke vlasti gdje je postigla izuzetno važne rezultate, posebno u sektoru proizvodnje generičkih lijekova, što je smanjilo cijenu medicinskog tretmana i liječenja u zemlji. Međutim, problemi su nastali u sektoru koji se odnosi na lijekove koji se koriste u radio-zračenju i liječenju kancerogenih oboljenja.

I možda se ovdje može bolje shvatiti tvrdnja šefa iranske diplomatije koji tvrde da Amerika nije nametnuta sankcije Iranu već da vodi ekonomski terorizam protiv iranskog naroda.

Podsjetimo da je ministar vanjskih poslova Muhammed Dževad Zarif rekao: "Terorizam je svaki oblik ilegalne upotrebe nasilja nad civilima s ciljem postizanja političkih rezultata i poena. Zamolio bih prijatelje da više ne koriste izraz "sankcije". Sankcije su metod koji se koristi za nametanje nekog legalno zahtjeva. Ovo što Amerika radi iranskom narodu mi kvalifikujemo kao otvoreni ekonomski terorizam."

******

komenatari