• Strana ulganja u ASEAN-u dostižu 100 milijardi dolara

SAHARTV - Mustafa Muhammed, ministar međunarodne trgovine i industrije Malezije, je rekao: ''Očekuje se da će direktna strana ulaganja u ASEAN, uniju zemalja jugoistočne Azijce, u 2017. godini iznositi više od 100 milijardi dolara, u vrijeme kada je trenutna brojka tog ulaganja 96 milijardi i 700 hiljada miliona dolara.

On je rekao: ''Proces porasta direktnog stranog ulaganja u interesu je malezijskih partnera u domeni trgovine i investicija, transfera tehnologije i stvaranja radnih mjesta. 

Kreirano je postepeno poboljšanje  u stranim direktnim ulaganjima u svijetu, i ASEAN s više od 630 miliona populacije predstavlja pogodnu priliku za privlačenje stranih investicija. 

Aug 12, 2017 17:49 Europe/Sarajevo
komenatari