• Preuzimanje vojnog aerodroma u Raki iz ruku DAIŠ-a
    Preuzimanje vojnog aerodroma u Raki iz ruku DAIŠ-a

Demokratske snage Sirije su, nakon sedmica sukobljavanja, uspjele da preuzmu vojni aerodorom u Raki iz ruku DAIŠ-a.

maj 01, 2017 08:16 Europe/Sarajevo
komenatari