• Sužavanje obruča opsade Rake
    Sužavanje obruča opsade Rake

Sirijske paravojne snage, uz podršku SAD-a su, nakon presijecanja posljednjeg glavnog komunikacijskog pravca iz Rake, stegli obruč opsade oko Rake, DAIŠ-eve prijestolnice.

Mar 13, 2017 07:40 Europe/Sarajevo
komenatari