• Oslobađanje Haleba
    Oslobađanje Haleba

Grad Haleb je, nakon mjeseci borbe, oslobođen iz ruku terorista.

Dec 14, 2016 07:30 Europe/Sarajevo
komenatari