Oct 21, 2019 09:06 Europe/Sarajevo
  • Seyyed Hassan Nasrallah, miroljubivi političar s političkom racionalnošću

U govoru u subotu u čast Erbeina, generalni sekretar libanskog Hezbollaha Seyyed Hassan Nasrallah podržao je narodne proteste i nastavak rada libanske vlade, te pozvao na velike reforme.

Primjedbe generalnog sekretara Hezbollaha u subotu sadržavale su važne stavke.

Prva se tiče podržavanja prava naroda na demonstracije i protivljenje novim porezima. Seyyed Hassan Nasrallah je rekao: "Poruka protesta je bila da narod ne podnosi novi porez i da političke grupe nisu mogle spriječiti narod da izađe na ulice i protestira."

Druga stavka je podržati nastavak rada libanske vlade. Seyyed Hassan Nasrallah insistirao je da "Hezbollah ne želi da vlada podnese ostavku". U stvari, nacionalne interese vidi kao svoj glavni prioritet i ne iskorištava antivladine proteste za interese određene grupe. Prema riječima Seyyeda Hassana Nasrallaha, ostavka vlade u trenutnoj situaciji je gubljenje vremena potrebnog za bavljenje problemima naroda. Seyyed Hassan Nasrallah je dao podršku vladi Saada al-Haririja, dok Hariri ne favorizuje Hezbollah i često kritizira njegov rad, implicitno pozivajući na veći vanjski pritisak na Hezbollah. Podrška generalnog sekretara Hezbollaha Haririju pokazuje da Seyyed Hassan ne traži političko izmirenje računa i više se brine za stabilnost, sigurnost i napredak u Libanu. 

Treća stavka u govoru Seyyeda Hassana Nasrallaha bila je razmatranje "političke pravednosti". Priznajući da su ekonomski problemi u Libanu ozbiljni i da bi se čak i zemlja mogla suočiti s ekonomskim kolapsom, naglasio je da "ovi uvjeti danas nisu rezultat trenutnih dešavanja, već kombinacija problema koji se nose već 30 godina". Shodno tome, u  ovoj situaciji svi su odgovorni. On je kazao da nije pravedno da oni koji su u svim dosadašnjim vladama imali funkciju, sada jašu na valovima protesta i počnu pozivati na borbu protiv korupcije. To pokazuje političku racionalnost generalnog sekretara libanskog Hezbollaha.

Četvrta tačka je naglasak na korupciji u Libanu. U stvari, Seyyed Hassan Nasrallah vjeruje da korupcija i rasipanje stotina miliona dolara izazivaju ljude i pozivaju na nepovjerenje prema libanskoj vladi, a tome doprinosi njihovo odbijanje plaćanja poreza. Napominje da Liban trenutno doživljava krizu nepovjerenja vladi i da implicitno smatra krizu kao korijen protesta. Prema tome, preporuka generalnog sekretara Hezbollaha libanskoj vladi je da promijeni svoj put djelovanja i krene ka stjecanju povjerenja javnosti.

Ovakvo ponašanje Seyyeda Hassana Nasrallaha, koji predstavlja "politiku mira", mogao bi biti dobar uzor nekim vladarima i političkim ličnostima u drugim arapskim zemljama.