• Zasjedanje ministara financija Grupe 20 u Njemačkoj

SAHARTV - Ministri financija i direktori centralnih banaka zemalja članica Grupe 20 danas su u gradu Baden-Baden razmatrali stanje svjetske trgovine, s obzirom na protekcionističku politiku vlade američkog predsjednika Donalda Trumpa, te su razmijenili mišljenja o donošenju kolektivne politike na tom polju.

Jedan od ciljeva zvaničnika Grupe 20 je nagovoriti Stevena Mnuchina, ministra trezora SAD-a, da njegova zemlja izbjegne protekcionističku politiku. Unatoč svemu, pregovori na tom polju nisu dali rezultata i izgleda da na kraju susreta u Baden-Badenu nije postignut dogovor. Dokazi upućuju na to da je nastao veliki raskol u stavovima zemalja članica Grupe 20 sa SAD-om oko ekonomskih politika, i 18 zemalja te grupe i Evropska unija na jednoj strani, te SAD na drugoj strani,  nalaze se na suprotnim stranama.

Trump je više puta istakao da je njegov prioritet poboljšanje ekononomske situacije u SAD-u. On je zatražio povećanje uvoznih tarifa i nameta s ciljem sprječavanja uvoza u SAD, kao i smanjivanje poreza bogatašima i investitorima. Trumpov cilj je poticanje investitora da više ulažu unutar SAD-a, spriječe investiranje američkih kompanija u inostranstvo i povećaju prilike za zapošljavanje Amerikanaca.

Trump je, kritizirajući transfer američke industrije i tvornica van grancia te zemlje s ciljem smanjivanja troškova proizvodnje i približavanja potrošačkim tržištima, stavio naglasak na investiranje bogataškog sloja te zemlje unutar SAD-a i vraćanje prilika za zapošljavanje. Trump zahtijeva ponovno pregovaranje o trgovinskim ugovorima s drugim zemljama, i taj njegov pristup je izazavao ozbiljnu zabrinutost zemalja Grupe 20 okrenutih ka izvozu, poput Kine, Njemačke, Japana i Južne Koreje.

Povećavajući tarife i namete, značajno će se povećati troškovi roba koje te zemlje izvoze u SAD, te će se smanjiti njihova konkurentna moć na američkom tržištu u konkurenciji s proizvodima te zemlje. Zbog toga, određeni broj tih zemalja traži preispitivanje trgovinske politike nove američke vlade, te su zaprijetili da će se, u slučaju prakticiranja Trumpovih obećanja u vezi s tim, žaliti Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.

Naprimjer, Trump je zatražio porezne namete od 35 posto za njemačke automobile proizvedene u kompaniji BMW u Meksiku. No, Njemačka insistira da maksimalni porezni nameti koje SAD treba dobiti od uvoza tih automobila budu 5,2 posto. Cilj Trumpovog stvaranja prepreka uvozu je da smanji uvoz u SAD i potakne američke kompanija da investiraju i stvaraju proizvodne pogone u zemlji, kako bi se povećala stopa zaposlenosti Amerikanaca.

Unatoč tome, ako SAD ozbiljno nastave protekcionističku politiku, suočit će se s negativnim reakcijama drugih zemalja članica G20, te s provođenjem slične politike s njihove strane. U tom slučaju treba vidjeti da li će Vašington biti spreman da plati ogromnu cijenu porasta troškova izvoza američke robe i proizvoda, ili će biti prisiljen da prihvati zahtjeve članica Grupe 20 za obustavom protekcionističke politike.

Mar 18, 2017 17:44 Europe/Sarajevo
komenatari