• Zavadi, pa vladaj!
    Zavadi, pa vladaj!

Danas jevreji, Izrael, Velika Britanija i SAD, provodeći politiku "Zavadi, pa vladaj!", krenuli su u akciju, i SAD, koje žele stvoriti jedan svjetski poredak, nastoje da se nađu na vrhu tog poretka.

Apr 23, 2017 08:56 Europe/Sarajevo
komenatari