• Referendum o promjeni Ustava Turske
    Referendum o promjeni Ustava Turske

Turska je svjedokom održavanja referenduma o promjeni Ustava, gdje će doći do promjene jednog od najvažnijeg njegovog člana, člana 18, o promjeni sistema vladavine s parlamentarnog na predsjednički.

Apr 17, 2017 09:51 Europe/Sarajevo
komenatari