• Etiketa \
    Etiketa \"antisemit\" od strane cionističkog lobija!

Okupatori Kudsa koriste svu svoju moć kako bi spriječili da glas ugroženog palestinskog naroda stigne do ušiju svijeta.

Feb 28, 2017 08:20 Europe/Sarajevo
komenatari