Sep 10, 2019 07:51 Europe/Sarajevo
  • Noć uoči Husejnove Ašure i žalovanje povodom pogibije trećeg šiitskog imama

Iran je u noći uoči Husejnove Ašure, kada je imam Husejn (a.s) ubijen, proveo u tuzi i sjećanju na ove trenutke.

Danas (utorak) je 10. muharem 1441. s.h.g, dan Husejnove Ašure. Na današnji dan 61. s.h.g. je imam Husejn (a.s) sa svojim drugovima ubijen na Kerbeli u ratu sa kufskom vojskom, koju je predvodio Omar ibn Sa'ad.

Tokom noći uoči Ašure, Jezidova vojska je napala šatore imama Husejna. Nakon što su spalili šatore, preživjele su zarobili. 

Imam Sadžad (a.s) zbog bolesti nije učestvovao u ratu, te je bio među zarobljenicima, uz hazreti Zejneb.

Vojska Omara ibn Sa'ada je glave šehida stavila na koplje i sa zarobljenicima ih odnijela u Kufu kod Ubejdullaha ibn Zijada, nakon čega su ih odveli u Šam, kod Jezida. 

Stanovnici Irana u mjesecu muharemmu, a posebno u noći Tasue i na samu Ašuru, kako bi se prisjetili dešavanja i sudbine kerbelskih šehida, u džamijama i mesdžidima održavaju posebne vjerske programe.

 

komenatari