Sep 05, 2019 12:33 Europe/Sarajevo
  • Provedba

Počelo je odbrojavanje preostalih sati do sutrašnjeg isticanja vremenskog ultimatuma od 60 dana kojeg je Islamska Republika Iran dala evropskim zemljama da napokon implementiraju svoje obaveze iz Zajedničkog sveobuhvatnog akcionog plana (BARDŽAM) i posebnog finansijskog mehanizma (INSTEX). Ovi sati su sudbonosni i odlučujući.

Hassan Rouhani rekao je u srijedu na kraju samita iranskih trilateralnih snaga: U okviru trećeg koraka, Iranska agencija za atomsku energiju napustiti će sve svoje obaveze u istraživanju i razvoju i proširiti istraživanje i razvoj na nove centrifuge, i sve što je potrebno za ubrzavanje procesa obogaćivanja uranijuma. 

Šef iranske diplomatije Mohammad Javad Zarif je jasno rekao da će Iran, u slučaju da evropske zemlje do četvrtka ne provedu ranije obećano, zasigurno učiniti treći korak zakonskog smanjenja svojih obaveza iz Zajedničkog sveobuhvatnog akcionog plana. Lopta je sada na evropskom dijelu terena i oni moraju odlučiti da li će doprinijeti povrataku BARDŽAM-a na svoj glavni kolosijek, ili će Iran biti primoran da nastavi smanjivati svoje obaveze i poštivanje Nuklearnog sporazuma.

Iran traži nesmetanu prodaju svoje sirove nafte. To je nebrojeno puta naglasio. Na ovu temu se oglasio i zamjenik za politička pitanja šefa iranske diplomatije Sejed Abbas Erakchi, koji je rekao: "Nakon telefonskog razgovora gospodina Macrona, evropskim zemljama je postalo jasno da trebaju kupovati iransku sirovu naftu ili da na osnovu količine otvore kreditnu liniju za Iran koja bi bila garantirana izvozom iranske sirove nafte, što bi u praksi značilo kupovinu iranske nafte unaprijed."  

Visina ove kreditne linije bi iznosila oko 15 milijardi dolara u trajanju od oko 4 mjeseca, odnosno do kraja ove 2019. godine. Na ovaj način, u slučaju postizanja sporazuma Iran će u naredna 4 mjeseca ili prodati sirovu naftu u vrijednosti od 15 milijardi dolara ili će biti formirana kreditna linija u ovoj vrijednosti za kupovinu nafte u određenoj količini ili kupovinu unaprijed.

Iako Evropljani prema Iranu, u trenutnim uvjetima, imaju čitavih 11 obaveza, ono što je prioritet u ovom momentu i što iranski pregovarači smatraju krucijalnim, jesu tri stvari: kupovina iranske sirove nafte, isplata novca za prodanu iransku sirovu naftu i implementacija i operativnost posebnog finansijskog mehanizma za saradnju s Iranom.

Svakako da implementacija ova tri prioriteta ne oslobađa evropske zemlje od preostalih obaveza prema Iranu, ali operativnost navedena tri prioriteta može zadovoljiti trenutne zahtjeve Teherana i privoliti ga da zamrzne činjenje trećeg koraka.

Upravo zbog toga se može reći da je preostalih nekoliko sati do isteka 60-odnevnog ultimatuma posebno važno. Evropski potpisnici BARDŽAM-a moraju odlučiti da li žele da se BARDŽAM vrati na svoj pravi kolosijek ili će usmjeriti Iran ka poduzimanju trećeg koraka.

Ono što je važno naglasiti je činjenica da je Islamska Republika Iran od potpisivanja Zajedničkog sveobuhvatnog akcionog plana implementirala sve svoje obaveze iz Nuklearnog sporazuma, što su potvrdili izvještaji Međunarodne agencije za atomsku energiju. U ovom momentu Iran se okoristio svojim pravom iz Nuklearnog sporazuma da umanji svoje aktivnosti, u onoj mjeri koliko je to moguće, dok svoje preostale nuklearne aktivnosti i dalje sprovodi u skladu s Nuklearnim sporazumom iz 2015. godine.

Promjena razine i količine obogaćivanja urana u Nuklearnom sporazumu, te trenutno odbacivanje vremenskog ograničenja za miran nuklearni razvoj znači iransko postupanje prema Nuklearnom sporazumu u evropskom stilu, jer je održavanje ovog multilateralnog sporazuma upravo u održavanju obećano od svih strana. 

tagovi

komenatari