Feb 09, 2019 15:22 Europe/Sarajevo
  • Odlomak iz knjige

Merjem Rezaijan Ramšeh autorica ove knjige

Revolucija snažno i živahno ide naprijed, četrdeset godina revolucije nije period starosti iste, nije period nazadovanja revolucije, period je sazrijevanja i živahnosti revolucije. Revolucija u četrdesetoj godini, hvala Bogu, snažno, čuvanjem slogana i vijorenjem glavnih zastava, i dalje ide naprijed.

Ajetullah Hamenei, lider Islamske revolucije

Dvadeset i drugog bahmena je dokazano da je iranska nacija jedinstvena, nacija čiji je cilj Božiji cilj, a ne isključivo materijalni, svi su jednoglasni, sa istim ciljem, ovaj narod ne mogu nadjačati i vidili su da je narod nadjačao sve njih, a onog kojeg su sve strane sile-kako velesile tako i oni ovisni o njima- željele zadržati, nisu uspjeli da zadrže.

Imam Homeini (r.a), lider revolucije i utemeljitelj Islamske Republike Iran

Poštovani prijatelji, cijenjeni čitatelji;Knjiga, koja je pred vama, sadrži sažet pogled nadostignuća Islamske revolucije u Iranu u protekle četiridecenije i dijelić postojećih mogućnosti i prednosti našezemlje, a priređena je povodom 11. februara, Nacionalnogdana Islamske Republike Iran.Sada protiče četrdeset godina od pobjede Islamskerevolucije kao jedne od najnarodnijih i najduhovnijihrevolucija dvadesetog stoljeća. Narod Irana se diči svojim dostignućima, među kojima su odbacivanje despotizmai monarhističke diktature, afirmacija ljudskih i islamskihvrijednosti, ostvarenje nezavisnosti, slobode i vjerskedemokratije s jedne te ostvarenom napretku na naučnom,privrednom, industrijskom i kulturnom polju s druge strane,i sretan je što brojni problemi i urote globalne arogancije injenih ragionalnih faktora nisu uspjeli zaustaviti evolucioniproces ove revolucije. Islamska Republike Iran kao povijesnotvorna, stabilna izemlja graditelj civilizacije koja je smještena u veoma važnomno i kriznom regionu, danas se ponosi što je bila pionir borbeprotiv okupacije, terorizma, radikalizma i hegemonističkogunilateralizma kao najvažnijih regionalnih i svjetskih izazovai prijetnji i njena važna uloga u stabiliziranju regiona Bliskogistoka je svima poznata. Islamska Republika Iran se ponosi što je bila među prvimzemljama koje su priznale nezavisnost Bosne i Hercegovinei što je u teškim okolnostima bila uz građane Bosne iHercegovine, a i sada je privržena svome principijelnomstavu koji se temelji na podržavanju teritorijalne cjelovitostii suvereniteta Bosne i Hercegovine i iskrenog suživota svihnaroda.Svoj govor želim da završim zahvalom gđi. Merjem RezaijanRamšeh, autorici ove knjige, da lijepoj zemlji Bosni iHercegovini poželim stabilnost i napredak te što većeunapređenje i jačanje odnosa naroda dvije zemlje.

(1. dio - nastaviće se) 

Mahmoud Heidari,Ambasador Islamske Republike Iran u BiHfebruar, 2019.

tagovi

komenatari