• Zarif: Iran još nije od Evrope dobio operativni paket potreban za BARDŽAM

BARDŽAM moguć samo bez sankcija

Iranski ministar vanjskih poslova je u utorak poslijepodne rekao da su Evropljani tokom ekspertnih razogovora s Iranom o BARDŽAM-u objavili svoju privrženost tom međunarodnom sporazumu, ali još nisu predočili neophodi operativni paket.

Prema izvještaju agencije Mehr, Zarif je pred novinarima ukazao na ekspertne razgovore između Irana i G4+1 prošle sedmice u Teheranu, te dodao da su sve strane iz BARDŽAM-a zaokupljene radom na tom paketu, ali da je malo vremena.

On je, istakavši potrebu za garancijama da će iranski narod imati koristi od svih prednosti BARDŽAM-a, naveo da je lider Islamske revolucije rekao da je nemoguće istovremeno postojanje samog BARDŽAMA uz sankcije, već BARDŽAM može opstati samo bez sankcija.

(BalkanSahar) 

tagovi

Jun 14, 2018 10:38 Europe/Sarajevo
komenatari