Mar 12, 2018 20:06 Europe/Sarajevo
  • Hatemi: Iran radi na jačanju svojih odbrambenih vojnih kapaciteta

Amerika za pružanje podrške terorističkim grupama potrošila najmanje 550 miliona dolara

SAHARTV - Brigadni general Amir Hatemi je tokom susreta sa Suzanom Terstal, ambasadoricom Holandije u Iranu, rekao: "Zahvaljujući iskustvu stečenom u 8 godina Svete odbrane, došlo se do strateškog zaključka da se bez postojanja snažne i moćne odbrane i vojnih kapaciteta ne može braniti nacionalna sigurnost i suverenitet". 

Ministar odbrane Irana je konstatovao da se haos i nestabilnost u pojedinim regionalnim zemljama manifestuju zbog miješanja vanregionalnih sila u unutrašnja pitanja tih zemalja i dodao: "Regionalne krize su inicirane i nastale inostranim vojnim intervencijama, konstantnim vojnim miješanjima i dvoaršinskim pristupom. Prizanje američkih državnih zvaničnika da su formirali tekfirijsku skupinu DAIŠ, da su radili na upravljanju i prebacivanju u istočne krajeve regiona, odnosno da su za podršku i naoružavanje tih terorističkih skupina potrišili najmanje 550 miliona dolara, pokazatelj su da SAD igraju ozbiljnu i ključnu ulogu destabilizaciji regiona".

Tom prilikom holandska ambasadorka Suzana Terstal je rekla: "Holandija zaista traži i bori se za uspostavljanje i jačanje mira i stabilnosti u regionu i cijelom svijetu. Ova tema je važna svim državnim zvaničnicima Holandije".

 

tagovi

komenatari