Mar 11, 2018 18:56 Europe/Sarajevo
  • Susret predsjednika Međunarodnog odbora Crvenog križa s ministrom vanjskih poslova Irana

Iran se maksimalno zalaže za ugrožene naorode

Peter Maurer, predsjednik Međunarodnog odbora Crvenog križa susreo se s ministrom vanjskih poslova I.R. Iran.

Predsjednika Međunarodnog odbora Crvenog križa je na tom susetu iznio želju ovog odbora za kontinuitetom razgovora i saradnje s I.R. Iran oko najvažnijih humanitarnih problema povezanih s humanitarnim krizama u Siriji, Jemenu i Iraku.  Potreba hitnog prekida vatre u Jemenu i slanje pomoći u lijekovima i hrani bile su neke od bitnih okosnica ovog susreta.

Zarif je istakao: "I.R. Iran će uložiti maksimalne napore kako bi smanjila patnje ratom ugroženih naroda Sirije i Jemena, te poslati humanitarnu pomoć stanovnicima tih zemalja".

komenatari