•  Ambasador Irana u IAEA o neophodnosti jačanja nuklearne sigurnosti

Potrebno jačanje nuklearne sigurnosti

Reza Nadžefi, ambasador Irana u IAEA je ukazao na potrebu jačanja nuklearne sigurnosti i olakšanja prijenosa na miroljubivu nuklearnu tehnologiju.

On je kao predsjednik Grupe 77 održao govor na redovnom sastanku IAEA u kojem je ukazao na neophodnost međunarodne koordinacije u cilju nuklearne sigurnosti na svjetskom nivou. 

Naglasio je da IAEA treba da poduzme inicijalne korake na uspostavljanju nuklearne sigurnosti u svijetu. Pozdravio je valjano djelovanje Agencije u domenu upravljanja vanrednim situacijama.
 

tagovi

Mar 06, 2018 20:37 Europe/Sarajevo
komenatari