Feb 12, 2018 15:25 Europe/Sarajevo
  • Sejf: Iran je siguran i poudan partner za svjetski mir i trgovinu

Iran unikatan u regionu

SAHARTV - Direktor Centralne banke IR Iran Velijullah Sejf je u poruci učesnicima konferencije EUROMONEY u Parizu napisao: "Nakon implementacije nuklearnog sporazuma BARDŽAM-a Iran je učinio ozbiljne napore na povratku na svjetsko tržište."

Sejf je rekao: "Tokom ovih godina je uvijek poštovao međunarodne sporazume i ujedno sve stavke preuzete stavljanjem potpisa na nuklearnim sporazum BARDŽAM." Direktor Centralne banke IR Iran je trgovinske i ekonomske odnose nazvao najboljim putem stvaranja svijeta okićenog dugogodišnjim i stvarnim mirom. Zbog toga svi mogu da Iran prihvate sigurnim i pouzdanim partnerom za svjetskim mir i trgovinu. Sejf je rekao: "Potrebno je uspostaviti direktne pregovore iranskog bankarskog sektora i svjetskih partnera iz ove branše kako bi se oni bolje upoznali sa napretkom postignutim u Iranu. Oni tako mogu zaključiti da bi ove veze dovele do obostranog interesa i jačanju veza."

 

tagovi

komenatari