• Stav lider Islamske revolucije ajetullaha sejjid Ali Hameneija u vezi sa katastrofom Mijanmara
    Stav lider Islamske revolucije ajetullaha sejjid Ali Hameneija u vezi sa katastrofom Mijanmara

Vođa Islamske Revolicje je govorio o Mijanmaru odmah nakon što je Islamska Republika Iran poslala nekoliko desetina tona pomoći ovom potlačenom narodu.

On je prilikom izlaganja rekao šljedeće: „Ovo stvarno katastrofalno pitanje Mijanmara je rijedak događaj. Odvija se pred očima islamskih država, islamskih vlada, pred očima 1,5 milijarde muslimana, to se dešava pred očima svjetskih dužnosnika i vlada koje su članice licemjernog zalaganja za ljudska prava. Jedna nemilosrdna vlada ubija nezaštićen narod. Njihove kuće uništavaju i iz njih ih istjeravaju. Uistinu je ovo čudan događaj, a doslovno nema nikakve reakcije (od strane spomenutih) na njega.

Riješenje se krije u tome, da muslimanske vlade moraju izaći na teren (moraju reagovati). Ne kažem da pošalju vojsku tamo, već da izvrše politički pritisak, ekonomski pritisak, te da na međunarodnoj sceni iskažu protest protiv njih.

Islamska Republika mora sačuvati svoju čast, kojom se uvijek uzdiže protiv tlačitelja, bilo tu riječi o Okupiranom regionu (Palestini) od strane cionista, o državi Jemen čiji se ljudi konstantno bombarduju, o Bahreinu, ili o bilo kojem drugom mjestu, kao što se ovog puta radi ovdje o Mijanmaru.

Islamska Repulika u vezi s ovim mora zauzeti hrabar i eksplicitan stav.

(Datum držanja govora 12.09.2017)

 

 

Sep 13, 2017 08:10 Europe/Sarajevo
komenatari