• Ruhani i zvanično položio zakletvu na mjesto predsjednika Irana

SAHARTV - Hasan Ruhani, danas popodne je na svećanoj inauguraciji u iranskoj islamskoj Savjetodavnoj skupštini (Parlament), položio zakletvu pored časnog Kur'ana, i u prisustvu ajetullaha Sadeka Amolija Laridžanija, predsjednika Pravosuđa, parlamentarnih predstavnika, članova Vijeća vjerskih eksperata Irana, domaćih i stranih gostiju.

Tom prilikom je dao zakletvu da će čuvati islam, sistem Islamske Republike i Ustavni zakon Irana. Za sebe je rekao da je zadužen za služenje narodu i podizanje nivoa države, promoviranje vjere i morala, potpori prava i širenju pravičnosti, distancirajući se od svakog oblika autokratije. Kazao je da će pomagati slobodu i privatnu čast i prava koja garantira Ustav zemlje za narod. Na ovoj ceremoniji bili su prisutni zvaničnici i ličnosti domaće političke i vojne scene, te više od hiljadu visokih stranih i međunarodnih delegacija koje čine osam državnih lidera, 19 predsjednika parlamenata, 9 zamjenika državnih predsjednika i premijera, 7 zamjenika predsjednika parlamenata, 11 ministara vanjskih poslova i 35 specijalniih izaslanika.

Aug 05, 2017 16:47 Europe/Sarajevo
komenatari