• Džaberi Ansari: Ne pregovaramo direktno sa Saudijskom Arabijom

SAHARTV - Hosein Džaberi Ansari je, vezano za posjet saudijske delegacije Iranu s ciljem obilaska ambasade te zemlje, kao i posjetu iranske delegacije S.Arabiji u vezi s pitanjem hadža, rekao: U toku su pregovori o hadžu, i konzularna delegacija Irana za pitanje hadža, vezano za mjere i praćenje prava naših državljana, djeluje između Ministarstva za hadž Saudijske Arabije i Organizacije za hadž i hodočašće Irana.

Džaberi Ansari je u nastavku ukazao na teme obilaska  ambasada Irana i Saudijske Arabije, te rekao: Ovo pitanje još nije došlo do konačnog rezultata. Svaka mjera na tom području ovisi o tome da li će se postići sporazum između dvije zemlje o detaljima i u potpunosti.

Zamjenik ministra vanjskih poslova Irana je također istakao kako se ne vode direktni pregovori između delegacija dviju zemalja, te MVP Irana i MVP Saudijske Arabije.

Jun 19, 2017 16:29 Europe/Sarajevo
komenatari