• Učešće ajatollaha Hameneija na predsjedničkim izborima u Iranu

SAHARTV - Vođa islamske revolucije je glasao danas na predsjedničkim i izborima za gradska i seoska vijeća IR Iran.

Ajatollah sejid Ali Hamenei je glasao u husejniji r. Imama Homeinija u teheranskom kvartu Džamaran.

maj 19, 2017 14:04 Europe/Sarajevo
komenatari