Oct 15, 2020 09:05 Europe/Sarajevo
  • Filcanje, drevna umjetnost
    Filcanje, drevna umjetnost

Filcanje je vještina koja je povezana sa svim dijelovima tijela. Uz zaljubljenost prema toj vještini, uz ritmične i ugodne pokrete ruku i nogu, te izvođenje nježnih i ritmičnih pjesama, nestaje umor od kontinuiranog rada, i ostaje iščekivanje da se prostre rezultat truda svojih ruku. Rada koji promatraču pokazuje živopisne šarene crteže prekrasne prirode jednostavnih uzoraka, rezultat rada ljudskih ruku koje je Svemogući Bog stavio na raspolaganje svojim stvorenjima.

tagovi

komenatari