Jun 28, 2020 18:29 Europe/Sarajevo
  • Ljepote Irana, svježina prirodnih ventilatora u srcu pustinje
    Ljepote Irana, svježina prirodnih ventilatora u srcu pustinje

“Badgir” je toranj koji se gradi na krovovima kuća s ciljem ventilacije i hlađenja. Hladni zrak se pomoću “badgira”, koji se smatra pretečom klimatizacije, šalje u prostorije u prizemlju ili podrumu. “Badgir” je jedan od elemenata i simbola iranske arhitekture. Najviše ih se može vidjeti u pokrajini Jazd.

tagovi

komenatari