Jun 20, 2020 08:01 Europe/Sarajevo
  • Mauzolej imama Reze; poštovanje higijenskog protokola
    Mauzolej imama Reze; poštovanje higijenskog protokola

S ciljem očuvanja zdravlja hodočasnika, sveta mjesta mauzoleja imama Reze, uključujući trijemove i dvorišta, te sve lokacije kroz koje prolaze hodočasnici, kontinuirano se dezinficiraju.

tagovi

komenatari