Jun 13, 2020 18:46 Europe/Sarajevo
  • Izbjeljivanje bakra, Kerman
    Izbjeljivanje bakra, Kerman

Jedno od starih i zaboravljenih zanimanja koje još uvijek postoji u Kermanu je izbjeljivanje bakrenog posuđa. To znači da se kositar ponovno polaže na bakreno posuđe kako ono ne bi bilo otrovno i kako bi se moglo ponovno koristiti. Svake dvije godine, kako posuđe s vremenom gubi bjelinu, ono se nosi izbjeljivaču.

tagovi

komenatari