Mar 13, 2020 16:31 Europe/Sarajevo
  • Radionica tradicionalnog bojanja u Kairu
    Radionica tradicionalnog bojanja u Kairu

Bojanje je proces tokom kojeg se tekstilni materijal, poput pređe, konca, tkanine ili odjeće boji u otopini napravljenoj od boja i kemikalija. Kod tradicionalnog bojanja koristi se pribor poput kazana, termometra, miješalice i staklenog posuđa.

komenatari