Oct 19, 2019 09:20 Europe/Sarajevo
  • Mimohodi ka džennetu
    Mimohodi ka džennetu

Pravac kojim se kreću hodočasnici Erbeina, pravac je kojim je koračala hazreti Zejneb (s.a.); to nije samo put koji spaja Nedžef i Kerbelu, već put na kojem, da bi došao do konačnog cilja, trebaš ostaviti za sobom cijelu svoju prošlost i kretati se putem čistoće...

 

Od davnina su postojali različiti pravci za pješačenje hodočasnika Erbeina, iz različitih gradova Iraka prema Kerbeli, no, među njima je pravac Nedžef-Hejdarije-Kerbela poznat kao pravac mimohoda Erbeina, te većina i iračkih i stranih hodočasnika, posebno iranskih, kreću iz Nedžefa i mauzoleja imama Alija (a.s), prema džennetu, Kerbeli.

tagovi

komenatari