Sep 05, 2019 09:29 Europe/Sarajevo
  • Skidanje prašine s grobnice imama Reze (a.s)
    Skidanje prašine s grobnice imama Reze (a.s)

Uoči dolaska mjeseca muharema i perioda oplakivanja šehadeta Predvodnika šehida, Aba Abdellaha Husejna (a.s), u svetom gradu Mašhadu održava se ceremonija skidanja prašine s grobnice hazreti Alija ibn Musa Reze (a.s), uz prisustvo ajetollaha Hameneija, uleme i građana Mašhada.

tagovi

komenatari