Jul 19, 2019 21:18 Europe/Sarajevo
  • Ljepote Irana: pustinja Varzane
    Ljepote Irana: pustinja Varzane

Pustinja nosi u sebi mir kojeg možda nije moguće naći ni u jednom drugom aspektu prirode. Jedna od najveličanstvenijih iranskih pustinja je pustinja Varzane, u pokrajini Isfahan, koja posjeduje zanimljive i netaknute prirodne atrakcije. Jedan od razloga zbog kojih se ova pustinja razlikuje od ostalih pustinja Irana su različiti vjetrovi koji daju pješčanim brežuljcima različite oblike, tvoreći pješčane uzdužne i piramidalne, te dine u obliku polumjeseca, stvarajući prizore koji se malo gdje dr

tagovi

komenatari