Dec 02, 2018 09:46 Europe/Sarajevo
  • Gradski \
    Gradski \"reli\" s historijskim automobilima

Gradski "reli" s historijskim prijevoznim sredstvima održan je na pravcu od kulturno-historijskog kompleksa Saad Abad do Organizacije za kulturno naslijeđe, rukotvorine i turizam, te od historijskog kompleksa Biserne palače (Karadž) do Organizacije za kulturno naslijeđe u Teheranu.

komenatari