Nov 14, 2018 18:38 Europe/Sarajevo
  • Pleme Bahtiari
    Pleme Bahtiari

Veliko pleme Bahtiari velika je grupa naroda iz jugozapadnih iranskih pokrajina. Ovo pleme nastanjuje pokrajine Huzestan, Lorestan, Isfahan i Čahar Mahalo Bahtiari. Bahtijarski dijalekt jedan je od glavnih dijalekata lorskog jezika. U ovom izveštaju možete vidjeti portrete pripadnika plemena Bahtiari iz područja Zalaki, na granici tri pokrajine, Lorestana, Huzestana i Isfahana.

tagovi

komenatari