Nov 08, 2018 20:35 Europe/Sarajevo
  • Sela Lorestana
    Sela Lorestana

Lorestan je jedina iranska pokrajina kojoj je, zbog izvanredne historijske važnosti, posvećen jedan od četiri glavna dijela Nacionalnog muzeja Irana.

tagovi

komenatari