Nov 07, 2018 17:38 Europe/Sarajevo
  • Husejnija Modžtaheda Ardebilija
    Husejnija Modžtaheda Ardebilija

Husejnija Modžtaheda Ardebilija veže se za Mirzu Mohsena Modžtaheda, jedna je od istaknutih historijskih građevina u gradu Ardebilu, koja se spominje i kao najstarija husejnija na sjeverozapadu zemlje. Lukovi na prvom spratu napravljeni su od drveta, a lukovi na drugom spratu su od kamena, gline i cigle.

tagovi

komenatari