Nov 07, 2018 17:31 Europe/Sarajevo
  • Šumski park Saravan
    Šumski park Saravan

Šumski park Saravan nalazi se 15 km od Rašta, i zbog raznolikih biljnih vrsta je jedinstven u zemlji i svijetu. Na ulazu u park se nalazi mali ribnjak, koji je vrlo lijep. Tu su dvije drvene platforme i dva čamca u obliku labuda, u kojima se može obilaziti ribnjak. Dio ovog parka dodijeljen je Muzeju seoskog naslijeđa Gilana, koji je prvi seoski muzej u zemlji.

tagovi

komenatari