Nov 02, 2018 21:05 Europe/Sarajevo
  • Venecija, grad pod vodom
    Venecija, grad pod vodom

Visoke plime i jaki vjetrovi bili su uzrokom porasta nivoa vode tokom nekoliko proteklih dana u Veneciji. Iako poplave u Veneciji nisu česte, nivo vode tokom proteklih dana stigao je na oko 156 cm, što je najviši dosad zabilježen nivo vode. Zbog toga je zatvorena bolnica i škole, no bila je to prilika za turiste da šetaju uličicama poplavljenim vodom.

komenatari