• Jedan ilegalni migrant s djetetom nakon spašavanja iz Mediteranskog mora
    Jedan ilegalni migrant s djetetom nakon spašavanja iz Mediteranskog mora
komenatari