Aug 31, 2018 20:01 Europe/Sarajevo
  • Haški sud; razmatranje tužbe Irana protiv SAD-a
    Haški sud; razmatranje tužbe Irana protiv SAD-a

Počela je rasprava pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu na kojoj se razmatra tužba Irana protiv SAD-a.

tagovi

komenatari