Jun 12, 2018 19:12 Europe/Sarajevo
  • Dan ručnih radova
    Dan ručnih radova

Tkanje svilom je specifična umjetnost ručnog rada i istovremeno privlačna za tržište; proizvodnjom svilenih niti omogućava se proizvodnja tradicionalnih ručno tkanih umjetničkih radova u obliku ručno tkanih svilenih tepiha i tapiserija, što je najprofitabilniji dio u proizvodnji svile.

tagovi

komenatari