• Pogranična područja Libana
    Pogranična područja Libana

Maron al-Ras, Bovab Fateme i Melita su područja na jugu Libana koja podsjećaju na hrabrost i pregalaštvo boraca otpora tokom godina okupacije juga Libana, te 33-godišnjeg rata cionističkog režima protiv Hezbollaha. Ova mjesta se danas nalaze pod kontrolom junačkog Hezbollaha.

tagovi

maj 17, 2018 11:29 Europe/Sarajevo
komenatari