Apr 16, 2018 10:53 Europe/Sarajevo
  • Farme u selima Tujserkana
    Farme u selima Tujserkana

Selo Farjazan najveće je selo u okolici grada Tujserkana, i turistička destinacija. Poljoprivredno zemljište u selima Farjazan, Moradabad i drugim selima u okolici vrlo je pogodno za sadnju poljoprivrednih proizvoda, poput pšenice, repe, bijelog luka i krastavaca. Ovih dana, zazelenjela zemljišta u ovim selima pretvorila su se u prelijepe pejzaže.

tagovi

komenatari